Base per brodo Kombu Tsuyu - Yamasa 500ml

€9,40

Yamasa Kombu Tsuyu brodo concentrato a basa di pesce, kombu , shiitake e mirin